Anbefal denne sidePrint denne side

Skovens historie

At der har været menneskelig aktivitet i området allerede fra oldtiden, bevises af de 20 oldtidsregistreringer som er foretaget på ejendommen. Gravhøjene blev bygget som led i de ceremonielle begravelser og slibestenen blev anvendt til at gøre jagtredskaberne skarpe. Af registreringerne fremgår ikke en nøjagtig datering, men der står anført at de stammer fra oldtiden, som strækker sig fra den sidste istid (ca. 10.000 år f.kr.) og frem til ca. 1.000 år e.kr.

Systematisk bekæmpelse af ulve blev almindeligt i takt med udbredelsen af husdyr, som ulvene prædaterer på. Således må det formodes at dyrehold tog til i 1600-1700tallet.

Af de høje målebordsblade, som illustrerer arealanvendelsen i perioden 1842-1899, ses det, at arealet øst for Hemmed, syd for "Munken bænk", nord for Hemmed Kirkevej og vest for "Reservatet" var beplantet med nåleskov. En nåletræsskov som blev etableret som led i sandflugtsbekæmpelse. Hedearealerne lå dels i den nordvestlige del af Vester Plantage, omkring og i "Agathelund Plantage" og i "Reservatet" hvis udbredelse var betydeligt større dengang, især mod syd. Desuden lå der et lille areal hede vest for Svapkær huse. De øvrige arealer henlå som landbrugsjord/overdrev. Det fremgår af målebordbladene, at de magre jorde har været svagt befolket med få gårde. To gårde er nedrevet siden målebordbladene blev udfærdiget.

Af de lave målebordsblade (1900-1960) ses det, at skovarealet er vokset en anelse, imedens hedearealet er vokset i den nordlige del af Vesters plantage og omkring Reservatet. Omkring Agathelund er hedearealer uændret mens hedestykket vest for Svapkær huse er forsvundet til fordel for nåleskov. Af bevoksningernes aldre fremgår det, at dele af de arealer, som på kortet er registreret som ager eller hede er tilplantet i denne periode. Det må således formodes, at kortregistreringen til de lave målebordsblade er foretaget før tilplantningen er udført. De to føromtalte gårde er, da kortet blev udarbejdet, endnu ikke nedrevet.

Den nuværende ejerform, Rieck-Andersens familiefond, blev etableret i 1994 af Finn Riech-Andersen. Finn var gift med Anne-Lise, som overtog Sostrup Skovdistrikt II i forbindelse med arvedelingen efter sin far S. A. Fanger.


 
Sidst opdateret: 10.03.2015 - 12:45

 

FORSIDE GENERELT OM SKOVEN SKOVENS HISTORIE VÆKSTBETINGELSER OM SLOTTET SOSTRUP SKOLESKOV
 
Se flere produktioner fra 1HG.dk
Sostrup Skovdistrikt II
c/o Advokat Henning Lyngsbo
Aaboulevarden 3, 1. sal
8000 Aarhus C
Tel. 86 13 88 33
Fax 86 19 40 10

www.sostrup-skovdistrikt2.dk

Tak, fordi du printede denne side.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at henvende dig.