Anbefal denne sidePrint denne side

Generelt om skoven

Sostrup Skovdistrikt er beliggende nordvest for Grenå nærmere bestemt mellem Hemmed og Gjerrild.

Sostrup Slot

Ejendommen har taget navn fra Godset Sostrup, som ejendommen tidligere hørte under.

Ejendommen ejes i dag af en fond, Rieck-Andersens Familiefond.

Denne plan omhandler hele ejendommen på 401,7 hektar sammensat af 30 matrikler med fredskovspligt på hele arealet (se matrikelopgørelsen i bilag 8). 366,8 hektar er skovbeplantet, 8,9 ligger midlertidig ubevokset, 1,8 ha. fordeler sig på huse, lader, haver m.fl., 5,9 hektar henligger som ubevokset/udyrket her bl.a. hedearealet "Reservatet", 6,7 hektar er udlagt til vildtager, 0,6 hektar ligger som krat og de resterende 11,0 hektar er fordelt på de arealbærende veje og spor. Mod nord og øst er naboarealerne hovedsageligt skovbevoksede, mens naboarealerne mod syd og vest især er åbent landbrugsland. Udover det skovbevoksede areal omfatter ejendommen 4 huse og en række mindre lader, som lejes ud. Ejendommens indtægter fordeler sig på skovdrift, husudlejning, jagtudlejning og ridekort.

Skovens areal er domineret af rødgran og skovfyr. Således udgør nåletræ på nuværende tidspunkt 86% af skovens bevoksede areal. Selvom skoven har en stor andel af nåletræsdominerede bevoksninger, virker skoven overordnet set varieret. Det skyldes især samspillet mellem de lysåbne skovfyrbevoksninger og de tætte mærke rødgranbevoksninger, men også det kuperede terræn bl.a i form af klitbakkerne, som optræder mange steder i området.


 
Sidst opdateret: 10.03.2015 - 12:45

 

FORSIDE GENERELT OM SKOVEN SKOVENS HISTORIE VÆKSTBETINGELSER OM SLOTTET SOSTRUP SKOLESKOV
 
Se flere produktioner fra 1HG.dk
Sostrup Skovdistrikt II
c/o Advokat Henning Lyngsbo
Aaboulevarden 3, 1. sal
8000 Aarhus C
Tel. 86 13 88 33
Fax 86 19 40 10

www.sostrup-skovdistrikt2.dk

Tak, fordi du printede denne side.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at henvende dig.